Laman

Wednesday, 29 March 2017

Jurnal

No comments:

Post a Comment

PEMANFAATAN DATA MINING DALAM MENENTUKAN BIDANG PEMINATAN PADA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA MENGGUNAKAN ALGORITMA FUZZY C-MEANS (S...